User Tools

Site Tools


stiilide_seadistamine

Stiilide seadistamine

Stiilide seadistamine annab võimaluse luua terviklik töö struktuur - õigete lehekülgede ja peatükkide jaotusega. Lisaks saab moodustada automaatselt uuendatavat sisukorda. Stiilide seadistamiseks peab sobiva stiili peal tegema parempoolse kliki ja valikust valima Modify.

Nii tavakirja Normal seadistused joonisel 1 kui ka pealkirjade seadistused peaks eraldi alguses ära seadistama, et töö käigus oleks kergem muudatusi sisse viia. Kui töö alguses teha kõik ettemääratud seadistused, saab töö käigus kiiresti erinevate seadistuste vahel navigeerida.

Joonis 1. Normal stiili seadistus.

Pealkirjade vormistamisel peab jälgima, et Heading 1 joonisel 2 on erinev tavalistest pealkirja seadistustest eelkõige seetõttu, et algab ülaservast alles 7,3 cm kauguselt!

Joonis 2. Pealkirja Heading 1 seadistus.

Heading 1 stiilis on alljärgnevad pealkirjad:

Sisukord
(Lühendite ja mõistete loetelu)
Sissejuhatus
1.(Asutuse tutvustus)
2.Teoreetiline osa
3.Praktiline osa
4.Tulemused, järeldused, ettepanekud
Kokkuvõte
Muukeelne resümee (soovi korral)
Kasutatud kirjandus

Lisaks tuleb ka alapealkirjad seadistada ning paika panna kohe numeratsioon nagu joonisel 3 näidatud. Numeratsiooni puhul peab jälgima, et kasutatakse ainult numbreid, mitte tähti. Alapeatükkide numbrid tulenevad peatükkide numbritest. Kui Heading 1 – 3 on kõik Bold stiilis, siis Heading 2 puhul kasutatakse Italic stiili. Heading 1 puhul võib kasutada kirjasuurust 16, Heading 2 puhul kirjasuurust 14 ja Heading 3 puhul kirjasuurust 12.

Joonis 3. Heading 1 – 3 nummerdus.

stiilide_seadistamine.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 by 127.0.0.1