User Tools

Site Tools


sissejuhatuse_kirjutamine

Sissejuhatuse kirjutamine

Sissejuhatuses on oluline välja tuua, miks see lõputöö on aktuaalne, vajalik, püstitada eesmärk(gid). Antakse ka lühike ülevaade töö osadest.

Sissejuhatus on ca ühe lehekülje pikkune ja tutvustab uuritavat probleemi – mida uurib või testib lõputöö. Sissejuhatus peab avama töö üldise sisu, nii teoreetilise kui ka praktilise ja eelkõige tooma esile peamised küsimused, miks seda tööd on vaja ja mida see peaks andma. Alustatakse tavaliselt sissejuhatust tuues välja üldise valdkonna problemaatika ja siis tuuakse välja töö peamised küsimused ning lahenduste leidmise meetodid nendele. Lisaks sõnastatakse töö eesmärk ja tuuakse välja lühike töö osade tutvustus.

sissejuhatuse_kirjutamine.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 by 127.0.0.1