User Tools

Site Tools


ajakirja_artikli_viite_moodustamine

Ajakirja artikli viite moodustamine

Ajakirja artikli puhul peab viide sisaldama järgmist informatsiooni: Autor(id), (ilmumisaasta). Pealkiri. Ajakirja nimetus, köide (nr), lk. Joonisel 1 on toodud ajakirja artikli viite koostamine, allosas on näha eelvaadet, milline näeb välja viide, mis läheb teksti sisse ja milline näeb välja kasutatud kirjanduse bibliograafiline kirje.

Joonis 1. Ajakirja artikli viite koostamine.

ajakirja_artikli_viite_moodustamine.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 by 127.0.0.1