User Tools

Site Tools


dokumendi_viite_moodustamine

Dokumendi viite moodustamine

Dokumentide puhul peab viide sisaldama järgmist informatsiooni: Ettevõte. Dokumendi nimetus (dokumendi koostamise aeg).

Internetist pärineva dokumendi puhul peab viide sisaldama järgmist informatsiooni: Autor(id)/ ettevõte, (internetist materjali lugemise kuupäev). Materjali/ dokumendi nimetus (dokumendi koostamise aeg), interneti aadress. Joonisel 1 on toodud internetist pärineva dokumendi viite koostamine, allosas on näha eelvaadet, milline näeb välja viide, mis läheb teksti sisse ja milline näeb välja kasutatud kirjanduse bibliograafiline kirje.

Joonis 1. Internetist pärineva dokumendi viite koostamine.

Internetist pärineva allika puhul peab tegema linnukese kasti allosas Show All Bibliography Fields - see võimaldab täiendada lisandmeid, kus eriti oluline on Year Accessed, Month Accessed, Day Accessed. Internetist pärinevad allikad ei pruugi olla alati kättesaadavad või uuendatakse andmeid, seega on eriti oluline märkida, mis ajast on antud andmed pärit.

dokumendi_viite_moodustamine.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 by 127.0.0.1