User Tools

Site Tools


ilma_autori_nimeta_ajalehe_artikli_viite_moodustamine

Ilma autori nimeta ajalehe artikli viite moodustamine

Ajalehe artikli puhul peab viide sisaldama järgmist informatsiooni: Pealkiri. (Ilmumisaasta, kuu, kuupäev). Ajalehe nimetus, lk. Joonisel 1 on toodud ajalehe artikli viite koostamine, allosas on näha eelvaadet, milline näeb välja viide, mis läheb teksti sisse ja milline näeb välja kasutatud kirjanduse bibliograafiline kirje.

Joonis 1. Ajalehe artikli viite koostamine.

ilma_autori_nimeta_ajalehe_artikli_viite_moodustamine.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 by 127.0.0.1