User Tools

Site Tools


artikli_voi_kogumikust_peatueki_viite_koostamine

Artikli või kogumikust peatüki viite koostamine

Artikkli puhul kogumikust peab viide sisaldama järgmist informatsiooni: Autor(id), (ilmumisaasta). Artikli pealkiri. Kogumiku toimetaja(d), Kogumiku pealkiri (artikli lk-d). Ilmumiskoht: Kirjastus. Joonisel 1 on toodud kogumikust artikli viite koostamine, allosas on näha eelvaadet, milline näeb välja viide, mis läheb teksti sisse ja milline näeb välja kasutatud kirjanduse bibliograafiline kirje.

Erinevus raamatu viite koostamisega on see, et lisaks tuleb märkida kogumiku toimetaja(d) ja kogumiku enda pealkiri.

Joonis 1. Kogumikust artikli viite koostamine.

artikli_voi_kogumikust_peatueki_viite_koostamine.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 by 127.0.0.1