User Tools

Site Tools


internetist_paerineva_allika_viite_moodustamine

Internetist pärineva allika viite moodustamine

Interneti puhul peab viide sisaldama järgmist informatsiooni: Autor(id), (internetist materjali lugemise kuupäev). Materjali nimetus, interneti aadress. Joonisel 1 on toodud interneti viite koostamine, allosas on näha eelvaadet, milline näeb välja viide, mis läheb teksti sisse ja milline näeb välja kasutatud kirjanduse bibliograafiline kirje.

Joonis 1. Internetist pärineva allika viite koostamine.

Internetist pärineva allika puhul peab tegema linnukese kasti allosas Show All Bibliography Fields - see võimaldab täiendada lisandmeid, kus eriti oluline on Year Accessed, Month Accessed, Day Accessed. Internetist pärinevad allikad ei pruugi olla alati kättesaadavad või uuendatakse andmeid, seega on eriti oluline märkida, mis ajast on antud andmed pärit.

internetist_paerineva_allika_viite_moodustamine.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 by 127.0.0.1