User Tools

Site Tools


kokkuvotte_kirjutamine

Kokkuvõtte kirjutamine

Kokkuvõte on sissejuhatuses toodud probleemküsimustele vastamine ja töös selgunud tulemuste kinnitamine, pikkus ca 1 lehekülg. Kokkuvõttes saab ka lühidalt välja tuua ettepanekud või lahendused, mis töö käigus tekkisid, kuid mitte kunagi ei tohi kokkuvõttes olla uusi mõtteid või vastamata küsimusi. Sissejuhatus ja kokkuvõte kirjutatakse konkreetsele tööle ja on osa lõputööst.

kokkuvotte_kirjutamine.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 by 127.0.0.1