User Tools

Site Tools


sidebar

This is an old revision of the document!


Navigatsioon

 • Sissejuhatuse kirjutamine
 • Lõputöö struktuuri moodustamine
 • Lõputöö vormistamine
  • Üldnõuded
  • Stiilide seadistamine
  • Viidete moodustamine
   • Raamatu viite koostamine
   • Tõlgitud raamatu viite koostamine
   • Artikli või peatükk kogumikust viite koostamine
   • Ajakirja artikli viite moodustamine
   • Ilma autori nimeta ajalehe artikli viite moodustamine
   • Internetist pärineva allika viite moodustamine
   • Dokumendi viite moodustamine
 • Kokkuvõtte kirjutamine
 • Kasutatud kirjanduse moodustamine
 • Lisad
  • Lisa 1 Aare Pajuste lõputöö näited
sidebar.1431603822.txt.gz · Last modified: 2017/12/28 09:08 (external edit)