User Tools

Site Tools


kasutatud_kirjanduse_moodustamine

Kasutatud kirjanduse moodustamine

Võimalusel kasutada automaatselt koostatavat kasutatud kirjanduse loetelu. Kõikidele allikatele peab olema töös viidatud, vastasel juhul on tegemist plagiaadiga ja lõputööd kaitsmisele ei lubata.

Automaatselt uuendatava kasutatud kirjanduse loetelu saab moodustada, kui kõik viited on lisatud, kasutades Microsoft Office Word vahendeid REFERENCES - Insert Citation. Kasutatud kirjanduse moodustamiseks nagu näidatud joonisel 1 peab valima REFERENCES - Bibliography - Bibliography. Saab kasutada ka automaatselt moodustatavat pealkirja Bibliography, mis tuleb muuta vastavalt: Kasutatud kirjandus.

Joonis 1. Kasutatud kirjanduse moodustamine.

Kasutatud kirjanduse uuendamiseks või täiendamiseks peab liikuma olemasoleva kasutatud kirjanduse peale ja siis nagu näidatud joonisel 2 vajutama Update Citations and Bibliography.

Joonis 2. Kasutatud kirjanduse uuendamine.

kasutatud_kirjanduse_moodustamine.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 by 127.0.0.1