User Tools

Site Tools


lisa_5_andres_moelli_loputoeoe_naeited

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lisa_5_andres_moelli_loputoeoe_naeited [2015/05/30 14:35]
maire.ainso
lisa_5_andres_moelli_loputoeoe_naeited [2017/12/28 09:09] (current)
Line 3: Line 3:
 Lõputöö serverilahendusest reaalse probleemi lahendamisel on üks võimalikest lõputöö teema valikutest. Andres Mölli lõputöö „Serveripargi haldamise lihtsustamine veebipõhiste halduspaneelide abil“ ülevaatliku praktilise osaga, kus on peamiselt lähtutud lõputöö autori võimalustest. Teoreetilises osas on selgelt tutvustatud lahendust vajavat probleemi – joonis 1.  Lõputöö serverilahendusest reaalse probleemi lahendamisel on üks võimalikest lõputöö teema valikutest. Andres Mölli lõputöö „Serveripargi haldamise lihtsustamine veebipõhiste halduspaneelide abil“ ülevaatliku praktilise osaga, kus on peamiselt lähtutud lõputöö autori võimalustest. Teoreetilises osas on selgelt tutvustatud lahendust vajavat probleemi – joonis 1. 
    
 +{{:moell1.jpg?nolink|}}
  
 **Joonis 1. Probleemi tutvustus (Möll, 2014, lk 6).** **Joonis 1. Probleemi tutvustus (Möll, 2014, lk 6).**
Line 9: Line 9:
 Lisaks on probleemi tutvustuses välja toodud riistvaralised näitajad ja võrguühenduse parameetrid, mille piires tuleb lahendus leida - joonis 2.  Lisaks on probleemi tutvustuses välja toodud riistvaralised näitajad ja võrguühenduse parameetrid, mille piires tuleb lahendus leida - joonis 2. 
  
 +{{:moell2.jpg?nolink|}}
  
 **Joonis 2. Riistvaralised nõuded ja võrguühenduse parameetrid (Möll, 2014, lk 8).** **Joonis 2. Riistvaralised nõuded ja võrguühenduse parameetrid (Möll, 2014, lk 8).**
Line 15: Line 15:
 Joonis 3 ilmestab serverites olevaid teenuseid ning haldusvahendite veebihalduspaneelide katsetamise lähtealuseid. Joonis 3 ilmestab serverites olevaid teenuseid ning haldusvahendite veebihalduspaneelide katsetamise lähtealuseid.
    
 +{{:moell3.jpg?nolink|}}
  
 **Joonis 3. Teenused ja veebihalduspaneelide valiku alused (Möll, 2014, lk 10).**  **Joonis 3. Teenused ja veebihalduspaneelide valiku alused (Möll, 2014, lk 10).** 
Line 21: Line 21:
 Joonis 4 toob välja virtuaalserveri halduspaneeli valiku alused ja kahe variandi võrdluse. Joonis 4 toob välja virtuaalserveri halduspaneeli valiku alused ja kahe variandi võrdluse.
  
 +{{:moell4.jpg?nolink|}}
  
 **Joonis 4. Valiku alused ja kahe variandi võrdlus (Möll, 2014, lk 15).** **Joonis 4. Valiku alused ja kahe variandi võrdlus (Möll, 2014, lk 15).**
lisa_5_andres_moelli_loputoeoe_naeited.1432985757.txt.gz · Last modified: 2017/12/28 09:08 (external edit)