User Tools

Site Tools


lisa_2_indrek_taali_loputoeoe_naeited

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
lisa_2_indrek_taali_loputoeoe_naeited [2015/05/26 22:07]
maire.ainso
lisa_2_indrek_taali_loputoeoe_naeited [2015/05/30 14:10]
maire.ainso
Line 1: Line 1:
 ====== Lisa 2 Indrek Taali lõputöö näited ====== ====== Lisa 2 Indrek Taali lõputöö näited ======
  
-Lõputöö võrgulahendusest või mingi osa võrgulahenduse testimisest on üks võimalikest lõputöö teema valikutest. ​Indrek Taali lõputöö „Õppeinfosüsteemi Siseveeb turvatestimine OWASP ASV standardil Tallinna Polütehnikumi näitel“ on hea näitliku ​teoreerilise ​osa ülesehitusega ning ülevaatliku praktilise osaga. Joonis 1 on näide lühendite loetelust. ​+Indrek Taali lõputöö „Õppeinfosüsteemi Siseveeb turvatestimine OWASP ASV standardil Tallinna Polütehnikumi näitel“ on hea näitliku ​teoreetilise ​osa ülesehitusega ning ülevaatliku praktilise osaga. Joonis 1 on näide lühendite loetelust. ​
    
 {{:​taal1.jpg?​nolink|}} {{:​taal1.jpg?​nolink|}}
lisa_2_indrek_taali_loputoeoe_naeited.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)