User Tools

Site Tools


internetist_paerineva_allika_viite_moodustamine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

internetist_paerineva_allika_viite_moodustamine [2015/05/26 20:44]
maire.ainso
internetist_paerineva_allika_viite_moodustamine [2017/12/28 09:09]
Line 1: Line 1:
-====== Internetist pärineva allika viite moodustamine ====== 
  
-Interneti puhul peab viide sisaldama järgmist informatsiooni:​ Autor(id), (internetist materjali lugemise kuupäev). Materjali nimetus, interneti aadress. Joonisel 1 on toodud interneti viite koostamine, allosas on näha eelvaadet, milline näeb välja viide, mis läheb teksti sisse ja milline näeb välja kasutatud kirjanduse bibliograafiline kirje. 
-  
-{{:​neti.jpg?​nolink|}} 
- 
-**Joonis 1. Internetist pärineva allika viite koostamine.** 
internetist_paerineva_allika_viite_moodustamine.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)