User Tools

Site Tools


internetist_paerineva_allika_viite_moodustamine

This is an old revision of the document!


Internetist pärineva allika viite moodustamine

Interneti puhul peab viide sisaldama järgmist informatsiooni: Autor(id), (internetist materjali lugemise kuupäev). Materjali nimetus, interneti aadress. Joonisel 1 on toodud interneti viite koostamine, allosas on näha eelvaadet, milline näeb välja viide, mis läheb teksti sisse ja milline näeb välja kasutatud kirjanduse bibliograafiline kirje.

Joonis 1. Internetist pärineva allika viite koostamine.

internetist_paerineva_allika_viite_moodustamine.1432662244.txt.gz · Last modified: 2017/12/28 09:08 (external edit)