User Tools

Site Tools


internetist_paerineva_allika_viite_moodustamine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
internetist_paerineva_allika_viite_moodustamine [2015/05/26 20:44]
maire.ainso
internetist_paerineva_allika_viite_moodustamine [2015/05/26 20:49]
maire.ainso
Line 1: Line 1:
 ====== Internetist pärineva allika viite moodustamine ====== ====== Internetist pärineva allika viite moodustamine ======
  
-Interneti puhul peab viide sisaldama järgmist informatsiooni:​ Autor(id), (internetist materjali lugemise kuupäev). Materjali nimetus, interneti aadress. Joonisel 1 on toodud interneti viite koostamine, allosas on näha eelvaadet, milline näeb välja viide, mis läheb teksti sisse ja milline näeb välja kasutatud kirjanduse bibliograafiline kirje.+Interneti puhul peab viide sisaldama järgmist informatsiooni:​ Autor(id), (internetist materjali lugemise kuupäev). Materjali nimetus, interneti aadress. Joonisel 1 on toodud interneti viite koostamine, allosas on näha eelvaadet, milline näeb välja viide, mis läheb teksti sisse ja milline näeb välja kasutatud kirjanduse bibliograafiline kirje. ​
    
 {{:​neti.jpg?​nolink|}} {{:​neti.jpg?​nolink|}}
  
 **Joonis 1. Internetist pärineva allika viite koostamine.** **Joonis 1. Internetist pärineva allika viite koostamine.**
 +
 +Internetist pärineva allika puhul peab tegema linnukese kasti allosas //Show All Bibliography Fields// - see võimaldab täiendada lisandmeid, kus eriti oluline on //Year Accessed, Month Accessed, Day Accessed//. Internetist pärinevad allikad ei pruugi olla alati kättesaadavad või uuendatakse andmeid, seega on eriti oluline märkida, mis ajast on antud andmed pärit.
 +
internetist_paerineva_allika_viite_moodustamine.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)