User Tools

Site Tools


tolgitud_raamatu_viite_koostamine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
tolgitud_raamatu_viite_koostamine [2015/05/28 20:57]
maire.ainso
tolgitud_raamatu_viite_koostamine [2017/12/28 09:09] (current)
Line 5: Line 5:
 Erinevus raamatu viite koostamisega on see, et lisaks tuleb märkida algusesse originaal raamatu ilmumisaasta koos tõlgitud ilmumisaastaga ja ka raamatu tõlkija. Selleks on vaja teha linnuke allosas olevasse kasti //Show All Bibliography Fields//. Erinevus raamatu viite koostamisega on see, et lisaks tuleb märkida algusesse originaal raamatu ilmumisaasta koos tõlgitud ilmumisaastaga ja ka raamatu tõlkija. Selleks on vaja teha linnuke allosas olevasse kasti //Show All Bibliography Fields//.
    
-{{:artikkel_raamat.jpg?nolink|}}+{{:tolk_raamat.jpg?nolink|}}
  
 **Joonis 1. Tõlgitud raamatu viite koostamine.** **Joonis 1. Tõlgitud raamatu viite koostamine.**
tolgitud_raamatu_viite_koostamine.1432835822.txt.gz · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)