User Tools

Site Tools


tolgitud_raamatu_viite_koostamine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
tolgitud_raamatu_viite_koostamine [2015/05/14 21:00]
maire.ainso created
tolgitud_raamatu_viite_koostamine [2017/12/28 09:09] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Tõlgitud raamatu viite koostamine ====== ====== Tõlgitud raamatu viite koostamine ======
  
-fdasf+Tõlgitud raamatu puhul peab viide sisaldama järgmist informatsiooni: Autor(id), (originaali ilmumisaasta/ tõlgitud raamatu ilmumisaasta). Raamatu pealkiri. Raamatu tõlkija(d). Ilmumiskoht: Kirjastus. Joonisel 1 on toodud tõlgitud raamatu viite koostamine, allosas on näha eelvaadet, milline näeb välja viide, mis läheb teksti sisse ja milline näeb välja kasutatud kirjanduse bibliograafiline kirje. 
 + 
 +Erinevus raamatu viite koostamisega on see, et lisaks tuleb märkida algusesse originaal raamatu ilmumisaasta koos tõlgitud ilmumisaastaga ja ka raamatu tõlkija. Selleks on vaja teha linnuke allosas olevasse kasti //Show All Bibliography Fields//. 
 +  
 +{{:tolk_raamat.jpg?nolink|}} 
 + 
 +**Joonis 1. Tõlgitud raamatu viite koostamine.**
tolgitud_raamatu_viite_koostamine.1431626441.txt.gz · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)