User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
start [2015/05/12 11:45] toivostart [2017/12/28 09:09] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
-====== Uue Wiki testimine ======+====== Näitlikustav abimaterjal lõputöö koostajale ====== 
 + 
 +**Sihtrühm:** Näitlikustav abimaterjal on mõeldud nii päevases õppes kui ka kaugõppes õppijatele, kes valivad lõputöö teemat ning hakkavad koostama ja vormistama lõputööd. Abimaterjal on koostatud Tallinna Polütehnikumi kirjalike tööde koostamise ja vormistamise metoodilise juhendi alusel. Abimaterjalis on näitlikustavad pildid ja selgitavad kommentaarid ning juba edukalt kaitstud lõputööde näidete alusel arvutierialade õppekaval õppijatele ja nende juhendajatele. 
 + 
 +**Eesmärk:** Koostada näitlikustav abimaterjal lõputöö koostamise ja vormistamise ilmestamiseks ning välja pakkuda lähtuvalt 2013 - 2015 kaitstud lõputöödest välja töötatud lõputöömallid. Näitlikustav abimaterjal põhineb Microsoft Office´i Word 2013 võimalustel ning see ei pruugi olla kohaldatav täies mahus teistele Microsoft Office´i versioonidele – küll võib saada ideid ja orienteeruvaid suuniseid. 
 + 
 +**Läbitavad teemad:** Lõputöö koostamine ja vormistamine, sealhulgas lõputöö peamiste peatükkide kirjeldus ja näited töö automatiseerimiseks.
  
-Dokuwiki on üks võimalikest platvormidest, millele migreeruda. 
- --- //[[toivo.parnpuu@tptlive.ee|Toivo Pärnpuu]] 2015/05/12 11:45// 
start.1431420330.txt.gz · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)