User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
start [2015/05/14 20:40] maire.ainsostart [2017/12/28 09:09] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 5: Line 5:
 **Eesmärk:** Koostada näitlikustav abimaterjal lõputöö koostamise ja vormistamise ilmestamiseks ning välja pakkuda lähtuvalt 2013 - 2015 kaitstud lõputöödest välja töötatud lõputöömallid. Näitlikustav abimaterjal põhineb Microsoft Office´i Word 2013 võimalustel ning see ei pruugi olla kohaldatav täies mahus teistele Microsoft Office´i versioonidele – küll võib saada ideid ja orienteeruvaid suuniseid. **Eesmärk:** Koostada näitlikustav abimaterjal lõputöö koostamise ja vormistamise ilmestamiseks ning välja pakkuda lähtuvalt 2013 - 2015 kaitstud lõputöödest välja töötatud lõputöömallid. Näitlikustav abimaterjal põhineb Microsoft Office´i Word 2013 võimalustel ning see ei pruugi olla kohaldatav täies mahus teistele Microsoft Office´i versioonidele – küll võib saada ideid ja orienteeruvaid suuniseid.
  
-**Läbitavad teemad:** Lõputöö koostamine ja vormistamine, sealhulgas kõikide lõputöö peamiste peatükkide kirjeldus ja näited töö automatiseerimiseks.+**Läbitavad teemad:** Lõputöö koostamine ja vormistamine, sealhulgas lõputöö peamiste peatükkide kirjeldus ja näited töö automatiseerimiseks.
  
start.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 by 127.0.0.1