User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2015/05/14 20:40]
maire.ainso
start [2015/05/30 20:16]
maire.ainso
Line 5: Line 5:
 **Eesmärk:** Koostada näitlikustav abimaterjal lõputöö koostamise ja vormistamise ilmestamiseks ning välja pakkuda lähtuvalt 2013 - 2015 kaitstud lõputöödest välja töötatud lõputöömallid. Näitlikustav abimaterjal põhineb Microsoft Office´i Word 2013 võimalustel ning see ei pruugi olla kohaldatav täies mahus teistele Microsoft Office´i versioonidele – küll võib saada ideid ja orienteeruvaid suuniseid. **Eesmärk:** Koostada näitlikustav abimaterjal lõputöö koostamise ja vormistamise ilmestamiseks ning välja pakkuda lähtuvalt 2013 - 2015 kaitstud lõputöödest välja töötatud lõputöömallid. Näitlikustav abimaterjal põhineb Microsoft Office´i Word 2013 võimalustel ning see ei pruugi olla kohaldatav täies mahus teistele Microsoft Office´i versioonidele – küll võib saada ideid ja orienteeruvaid suuniseid.
  
-**Läbitavad teemad:** Lõputöö koostamine ja vormistamine, sealhulgas kõikide lõputöö peamiste peatükkide kirjeldus ja näited töö automatiseerimiseks.+**Läbitavad teemad:** Lõputöö koostamine ja vormistamine, sealhulgas lõputöö peamiste peatükkide kirjeldus ja näited töö automatiseerimiseks.
  
start.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)