User Tools

Site Tools


sidebar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
sidebar [2015/05/14 14:39] maire.ainsosidebar [2015/05/14 21:02] maire.ainso
Line 1: Line 1:
-====== Navigatsioon ====== +====== Abimaterjali sisukord ======
-  * Sisukorra moodustamine +
-  * Sissejuhatuse kirjutamine +
-  * Lõputöö struktuuri moodustamine +
-  * Lõputöö vormistamine +
-    * Üldnõuded +
-    * Stiilide seadistamine +
-    * Viidete moodustamine +
-      * Raamatu viite koostamine +
-      * Tõlgitud raamatu viite koostamine +
-      * Artikli või peatükk kogumikust viite koostamine +
-      * Ajakirja artikli viite moodustamine +
-      * Ilma autori nimeta ajalehe artikli viite moodustamine +
-      * Internetist pärineva allika viite moodustamine +
-      * Dokumendi viite moodustamine +
-  * Kokkuvõtte kirjutamine +
-  * Kasutatud kirjanduse moodustamine +
-  * Lisad +
-    * Lisa 1 Aare Pajuste lõputöö näited+
  
 +  * [[start|Abimaterjali eesmärk]]
 +  * [[Sisukorra moodustamine|Sisukorra moodustamine]]
 +  * [[Sissejuhatuse_kirjutamine|Sissejuhatuse kirjutamine]]
 +  * [[Lõputöö struktuuri moodustamine|Lõputöö struktuuri moodustamine]]
 +  * [[Lõputöö vormistamine|Lõputöö vormistamine]]
 +    * [[Üldnõuded|Üldnõuded]]
 +    * [[Stiilide seadistamine|Stiilide seadistamine]]
 +    * [[Viidete moodustamine|Viidete moodustamine]]
 +      * [[Raamatu viite koostamine|Raamatu viite koostamine]]
 +      * [[Tõlgitud raamatu viite koostamine|Tõlgitud raamatu viite koostamine]]
 +      * [[Artikli või kogumikust peatüki viite koostamine|Artikli või kogumikust peatüki viite koostamine]]
 +      * [[Ajakirja artikli viite moodustamine|Ajakirja artikli viite moodustamine]]
 +      * [[Ilma autori nimeta ajalehe artikli viite moodustamine|Ilma autori nimeta ajalehe artikli viite moodustamine]]
 +      * [[Internetist pärineva allika viite moodustamine|Internetist pärineva allika viite moodustamine]]
 +      * [[Dokumendi viite moodustamine|Dokumendi viite moodustamine]]
 +  * [[Kokkuvõtte kirjutamine|Kokkuvõtte kirjutamine]]
 +  * [[Kasutatud kirjanduse moodustamine|Kasutatud kirjanduse moodustamine]]
 +  * [[Lisad|Lisad]]
 +    * [[Lisa 1 Aare Pajuste lõputöö näited|Lisa 1 Aare Pajuste lõputöö näited]]
 +    * [[Lisa 2 Indrek Taali lõputöö näited|Lisa 2 Indrek Taali lõputöö näited]]
 +    * [[Lisa 3 Erik Proomanni lõputöö näited|Lisa 3 Erik Proomanni lõputöö näited]]
 +    * [[Lisa 4 Hanno-Ivar Ilvese lõputöö näited|Lisa 4 Hanno-Ivar Ilvese lõputöö näited]]
 +    * [[Lisa 5 Andres Mölli lõputöö näited|Lisa 5 Andres Mölli lõputöö näited]]
 +    * [[Lisa 6 Timo Triisa lõputöö näited|Lisa 6 Timo Triisa lõputöö näited]]
 +    * [[Lisa 7 Anne-Ly Nguyen Thieni lõputöö näited|Lisa 7 Anne-Ly Nguyen Thieni lõputöö näited]]
 +    * [[Lisa 8 Roman Levitski lõputöö näited|Lisa 8 Roman Levitski lõputöö näited]]
sidebar.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 by 127.0.0.1