User Tools

Site Tools


lisa_3_erik_proomanni_loputoeoe_naeited

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lisa_3_erik_proomanni_loputoeoe_naeited [2015/05/28 22:31]
maire.ainso
lisa_3_erik_proomanni_loputoeoe_naeited [2017/12/28 09:09] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Lisa 3 Erik Proomanni lõputöö näited ====== ====== Lisa 3 Erik Proomanni lõputöö näited ======
  
-Lõputöö võrgulahendusest või mingi osa võrgulahenduse testimisest on üks võimalikest lõputöö teema valikutest. Erik Proomanni lõputöö „IPV6 rakenduskava Tallinna Polütehnikumis“ on hea näitliku teoreerilise osa ülesehitusega ning ülevaatliku praktilise osaga. Teoreetilises osas on kasutatud loogilist ülesehitus, kus autor on välja toonud IPv4 ja IPv6 erinevused ning Tallinna Polütehnikumi riistvara valmisoleku IPv6-le üleminekuks. Joonis 1 on hea näide sissejuhatuse kirjutamisest, kus on välja toodud valdkonna probleem ja konkreetse lõputöö eesmärk koos teostatavate tegevustega.+Erik Proomanni lõputöö „IPV6 rakenduskava Tallinna Polütehnikumis“ on hea näitliku teoreetilise osa ülesehitusega ning põhineb elulise probleemi lahendamisel, mille etapid on lihtsalt jälgitavad. Teoreetilises osas on kasutatud loogilist ülesehitus, kus autor on välja toonud IPv4 ja IPv6 erinevused ning Tallinna Polütehnikumi riistvara valmisoleku IPv6-le üleminekuks. Joonis 1 on hea näide sissejuhatuse kirjutamisest, kus on välja toodud valdkonna probleem ja konkreetse lõputöö eesmärk koos teostatavate tegevustega.
    
 {{:proo1.jpg?nolink|}} {{:proo1.jpg?nolink|}}
lisa_3_erik_proomanni_loputoeoe_naeited.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)