User Tools

Site Tools


kasutatud_kirjanduse_moodustamine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kasutatud_kirjanduse_moodustamine [2015/05/21 23:12]
maire.ainso
kasutatud_kirjanduse_moodustamine [2017/12/28 09:09] (current)
Line 2: Line 2:
  
 Võimalusel kasutada automaatselt koostatavat kasutatud kirjanduse loetelu. Kõikidele allikatele peab olema töös viidatud, vastasel juhul on tegemist plagiaadiga ja lõputööd kaitsmisele ei lubata. Võimalusel kasutada automaatselt koostatavat kasutatud kirjanduse loetelu. Kõikidele allikatele peab olema töös viidatud, vastasel juhul on tegemist plagiaadiga ja lõputööd kaitsmisele ei lubata.
 +
 +Automaatselt uuendatava kasutatud kirjanduse loetelu saab moodustada, kui kõik viited on lisatud, kasutades //Microsoft Office Word// vahendeid //REFERENCES - Insert Citation//. Kasutatud kirjanduse moodustamiseks nagu näidatud joonisel 1 peab valima //REFERENCES - Bibliography - Bibliography//. Saab kasutada ka automaatselt moodustatavat pealkirja //Bibliography//, mis tuleb muuta vastavalt: Kasutatud kirjandus.
 +
 +{{:kasutatud_kirjandus.jpg?nolink|}}
 +
 +**Joonis 1. Kasutatud kirjanduse moodustamine.**
 +
 +Kasutatud kirjanduse uuendamiseks või täiendamiseks peab liikuma olemasoleva kasutatud kirjanduse peale ja siis nagu näidatud joonisel 2 vajutama //Update Citations and Bibliography//.
 +
 +{{:kasutatud_kirjandus2.jpg?nolink|}}
 +
 +**Joonis 2. Kasutatud kirjanduse uuendamine.**
kasutatud_kirjanduse_moodustamine.1432239139.txt.gz · Last modified: 2017/12/28 09:08 (external edit)