User Tools

Site Tools


kasutatud_kirjanduse_moodustamine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
kasutatud_kirjanduse_moodustamine [2015/05/14 21:06]
maire.ainso created
kasutatud_kirjanduse_moodustamine [2017/12/28 09:09] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Kasutatud kirjanduse moodustamine ====== ====== Kasutatud kirjanduse moodustamine ======
  
-dasfsf+Võimalusel kasutada automaatselt koostatavat kasutatud kirjanduse loetelu. Kõikidele allikatele peab olema töös viidatud, vastasel juhul on tegemist plagiaadiga ja lõputööd kaitsmisele ei lubata. 
 + 
 +Automaatselt uuendatava kasutatud kirjanduse loetelu saab moodustada, kui kõik viited on lisatud, kasutades //Microsoft Office Word// vahendeid //REFERENCES - Insert Citation//. Kasutatud kirjanduse moodustamiseks nagu näidatud joonisel 1 peab valima //REFERENCES - Bibliography - Bibliography//. Saab kasutada ka automaatselt moodustatavat pealkirja //Bibliography//, mis tuleb muuta vastavalt: Kasutatud kirjandus. 
 + 
 +{{:kasutatud_kirjandus.jpg?nolink|}} 
 + 
 +**Joonis 1. Kasutatud kirjanduse moodustamine.** 
 + 
 +Kasutatud kirjanduse uuendamiseks või täiendamiseks peab liikuma olemasoleva kasutatud kirjanduse peale ja siis nagu näidatud joonisel 2 vajutama //Update Citations and Bibliography//
 + 
 +{{:kasutatud_kirjandus2.jpg?nolink|}} 
 + 
 +**Joonis 2. Kasutatud kirjanduse uuendamine.**
kasutatud_kirjanduse_moodustamine.1431626775.txt.gz · Last modified: 2017/12/28 09:08 (external edit)