User Tools

Site Tools


viidete_moodustamine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
viidete_moodustamine [2015/05/25 21:34]
maire.ainso
viidete_moodustamine [2015/05/28 20:58]
maire.ainso
Line 1: Line 1:
 ====== Viidete moodustamine ====== ====== Viidete moodustamine ======
  
-Viidete koostamist saab ka teha läbi //Microsoft Office Word//i vahendite ning see võimaldab kõik viited lisada kasutatud kirjanduse loetelusse. Ühtlasi aitab viidete koostamine vältida võimalikke vigu ja plagiaadi ohtu ning hoida kokku aega.+Viidete koostamist saab ka teha läbi //Microsoft Office Word//i vahendite ning see võimaldab kõik viited lisada kasutatud kirjanduse loetelusse. Ühtlasi aitab viidete koostamine vältida võimalikke vigu ja plagiaadi ohtu ning hoida kokku aega. Viidete koostamine põhineb APA standardil.
  
 Tsitaadi lisamiseks avada joonisel 1 näidatud //​REFERENCES – Insert Citation – Add New Source...// Kui valida //Add New Source...// saab lisada uue tsitaadi, viite. Kui tahetakse teksti sisse lisada juba olemasolevat viidet, saab valida loetelust sobiva viite ja see lisatakse kursori asukohta tekstis. Tsitaadi lisamiseks avada joonisel 1 näidatud //​REFERENCES – Insert Citation – Add New Source...// Kui valida //Add New Source...// saab lisada uue tsitaadi, viite. Kui tahetakse teksti sisse lisada juba olemasolevat viidet, saab valida loetelust sobiva viite ja see lisatakse kursori asukohta tekstis.
viidete_moodustamine.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)