User Tools

Site Tools


ueldnouded

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ueldnouded [2015/05/25 20:49]
maire.ainso
ueldnouded [2015/05/25 21:31]
maire.ainso
Line 5: Line 5:
 {{:​playground:​veeriste_seadistamine.jpg?​nolink|}} {{:​playground:​veeriste_seadistamine.jpg?​nolink|}}
  
-Joonis 1. Dokumendi äärte seadistused.+**Joonis 1. Dokumendi äärte seadistused.**
    
 Seejärel tuleb teha lõputöö tiitelleht - joonis 2. Tiitellehe näide on olemas ka Tallinna Polütehnikumi kirjalike tööde koostamise ja vormistamise metoodilises juhendi lõpus lisa 1.  Seejärel tuleb teha lõputöö tiitelleht - joonis 2. Tiitellehe näide on olemas ka Tallinna Polütehnikumi kirjalike tööde koostamise ja vormistamise metoodilises juhendi lõpus lisa 1. 
Line 11: Line 11:
 {{:​playground:​tiitelleht.jpg?​nolink|}} {{:​playground:​tiitelleht.jpg?​nolink|}}
  
-Joonis 2. Tiitellehe näidis.+**Joonis 2. Tiitellehe näidis.**
  
 Peab määrama leheküljenumbrid nagu näidatud joonisel 3 – //INSERT – Page Number – Bottom of Page// – ja valida paremaääre versioon. ​ Peab määrama leheküljenumbrid nagu näidatud joonisel 3 – //INSERT – Page Number – Bottom of Page// – ja valida paremaääre versioon. ​
Line 17: Line 17:
 {{:​playground:​lehekueljenumbrite_valimine.jpg?​nolink|}} {{:​playground:​lehekueljenumbrite_valimine.jpg?​nolink|}}
  
-Joonis 3. Leheküljenumbrite määramine.+**Joonis 3. Leheküljenumbrite määramine.**
  
 Erineva esilehekülje numeratsiooni esitamiseks tuleb teha linnuke kasti peale leheküljenumbrite lisamist nagu joonisel 4 //INSERT – HEADER & FOOTER TOOLS - DESIGN – Options - Diffrent First Page//. Erineva esilehekülje numeratsiooni esitamiseks tuleb teha linnuke kasti peale leheküljenumbrite lisamist nagu joonisel 4 //INSERT – HEADER & FOOTER TOOLS - DESIGN – Options - Diffrent First Page//.
Line 23: Line 23:
 {{:​playground:​esikuelg_erinev.jpg?​nolink|}} {{:​playground:​esikuelg_erinev.jpg?​nolink|}}
    
-Joonis 4. Erinev esilehekülje numeratsioon+**Joonis 4. Erinev esilehekülje numeratsioon.** 
 + 
 +Tabelite vormistamisel tuleb märkida //Boldis// tabel ja selle järjekorranumber. Selle alla kirjutatakse tabeli sisu iseloomustav pealkiri, nagu näidatud joonisel 5. Tabelitel on pealkirjad! 
 + 
 +{{:​naeide_tabel1.jpg?​nolink|}} ​  
 + 
 +**Joonis 5. Tabeli pealkirja vormistamine.** 
 + 
 +Jooniste vormistamisel tuleb märkida //Boldis// joonis ja selle järjekorranumber. Peale joonise numbrit on punkt ja  kirjutatakse joonise sisu iseloomustav allkiri, nagu näidatud joonisel 6. Joonistel on allkirjad! 
 + 
 +{{:​naeide_joonis1.jpg?​nolink|}} 
 + 
 +**Joonis 6. Joonise allkirja vormistamine.**
ueldnouded.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)