User Tools

Site Tools


tolgitud_raamatu_viite_koostamine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

tolgitud_raamatu_viite_koostamine [2015/05/28 20:57]
maire.ainso
tolgitud_raamatu_viite_koostamine [2017/12/28 09:09]
Line 1: Line 1:
-====== Tõlgitud raamatu viite koostamine ====== 
  
-Tõlgitud raamatu puhul peab viide sisaldama järgmist informatsiooni:​ Autor(id), (originaali ilmumisaasta/​ tõlgitud raamatu ilmumisaasta). Raamatu pealkiri. Raamatu tõlkija(d). Ilmumiskoht:​ Kirjastus. Joonisel 1 on toodud tõlgitud raamatu viite koostamine, allosas on näha eelvaadet, milline näeb välja viide, mis läheb teksti sisse ja milline näeb välja kasutatud kirjanduse bibliograafiline kirje. 
- 
-Erinevus raamatu viite koostamisega on see, et lisaks tuleb märkida algusesse originaal raamatu ilmumisaasta koos tõlgitud ilmumisaastaga ja ka raamatu tõlkija. Selleks on vaja teha linnuke allosas olevasse kasti //Show All Bibliography Fields//. 
-  
-{{:​artikkel_raamat.jpg?​nolink|}} 
- 
-**Joonis 1. Tõlgitud raamatu viite koostamine.** 
tolgitud_raamatu_viite_koostamine.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)