User Tools

Site Tools


tolgitud_raamatu_viite_koostamine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
tolgitud_raamatu_viite_koostamine [2015/05/28 20:57]
maire.ainso
tolgitud_raamatu_viite_koostamine [2015/05/28 20:57]
maire.ainso
Line 5: Line 5:
 Erinevus raamatu viite koostamisega on see, et lisaks tuleb märkida algusesse originaal raamatu ilmumisaasta koos tõlgitud ilmumisaastaga ja ka raamatu tõlkija. Selleks on vaja teha linnuke allosas olevasse kasti //Show All Bibliography Fields//. Erinevus raamatu viite koostamisega on see, et lisaks tuleb märkida algusesse originaal raamatu ilmumisaasta koos tõlgitud ilmumisaastaga ja ka raamatu tõlkija. Selleks on vaja teha linnuke allosas olevasse kasti //Show All Bibliography Fields//.
    
-{{:artikkel_raamat.jpg?​nolink|}}+{{:tolk_raamat.jpg?​nolink|}}
  
 **Joonis 1. Tõlgitud raamatu viite koostamine.** **Joonis 1. Tõlgitud raamatu viite koostamine.**
tolgitud_raamatu_viite_koostamine.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)