User Tools

Site Tools


stiilide_seadistamine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

stiilide_seadistamine [2015/05/25 20:52]
maire.ainso
stiilide_seadistamine [2017/12/28 09:09]
Line 1: Line 1:
-====== Stiilide seadistamine ====== 
  
-Stiilide seadistamine annab võimaluse luua terviklik töö struktuur - õigete lehekülgede ja peatükkide jaotusega. Lisaks saab moodustada automaatselt uuendatavat sisukorda. Stiilide seadistamiseks peab sobiva stiili peal tegema parempoolse kliki ja valikust valima //Modify.// 
- 
-Nii tavakirja //Normal// seadistused joonisel 1 kui ka pealkirjade seadistused peaks eraldi alguses ära seadistama, et töö käigus oleks kergem muudatusi sisse viia. Kui töö alguses teha kõik ettemääratud seadistused,​ saab töö käigus kiiresti erinevate seadistuste vahel navigeerida. 
-  ​ 
-{{:​playground:​vormistamise_seadete_tegmine.jpg?​nolink|}} 
- 
-Joonis 1. //​Normal// ​ stiili seadistus. 
- 
-Pealkirjade vormistamisel peab jälgima, et //Heading 1// joonisel 2 on erinev tavalistest pealkirja seadistustest eelkõige seetõttu, et algab ülaservast alles 7,3 cm kauguselt! ​ 
-  
-{{:​playground:​pealkiri_1_vormistamine.jpg?​nolink|}} 
- 
-Joonis 2. Pealkirja //Heading 1// seadistus. 
- 
-//Heading 1// stiilis on alljärgnevad pealkirjad: 
- 
-  Sisukord 
-  (Lühendite ja mõistete loetelu) 
-  Sissejuhatus 
-  1.(Asutuse tutvustus) 
-  2.Teoreetiline osa 
-  3.Praktiline osa 
-  4.Tulemused,​ järeldused,​ ettepanekud 
-  Kokkuvõte 
-  Muukeelne resümee (soovi korral) 
-  Kasutatud kirjandus 
- 
-Lisaks tuleb ka alapealkirjad seadistada ning paika panna kohe numeratsioon nagu joonisel 3 näidatud. Numeratsiooni puhul peab jälgima, et kasutatakse ainult numbreid, mitte tähti. Alapeatükkide numbrid tulenevad peatükkide numbritest. Kui //Heading 1 – 3// on kõik //Bold// stiilis, siis //Heading 2// puhul kasutatakse //Italic// stiili. //Heading 1// puhul võib kasutada kirjasuurust 16, //Heading 2// puhul kirjasuurust 14 ja //Heading 3// puhul kirjasuurust 12. 
-  
-{{:​playground:​pealkirjade_nummerdamine.jpg?​nolink|}} 
- 
-Joonis 3. //Heading 1 – 3// nummerdus. 
stiilide_seadistamine.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)