User Tools

Site Tools


stiilide_seadistamine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
stiilide_seadistamine [2015/05/25 20:52]
maire.ainso
stiilide_seadistamine [2015/05/25 21:33]
maire.ainso
Line 7: Line 7:
 {{:​playground:​vormistamise_seadete_tegmine.jpg?​nolink|}} {{:​playground:​vormistamise_seadete_tegmine.jpg?​nolink|}}
  
-Joonis 1. //​Normal// ​ stiili seadistus.+**Joonis 1. //​Normal// ​ stiili seadistus.**
  
 Pealkirjade vormistamisel peab jälgima, et //Heading 1// joonisel 2 on erinev tavalistest pealkirja seadistustest eelkõige seetõttu, et algab ülaservast alles 7,3 cm kauguselt! ​ Pealkirjade vormistamisel peab jälgima, et //Heading 1// joonisel 2 on erinev tavalistest pealkirja seadistustest eelkõige seetõttu, et algab ülaservast alles 7,3 cm kauguselt! ​
Line 13: Line 13:
 {{:​playground:​pealkiri_1_vormistamine.jpg?​nolink|}} {{:​playground:​pealkiri_1_vormistamine.jpg?​nolink|}}
  
-Joonis 2. Pealkirja //Heading 1// seadistus.+**Joonis 2. Pealkirja //Heading 1// seadistus.**
  
 //Heading 1// stiilis on alljärgnevad pealkirjad: //Heading 1// stiilis on alljärgnevad pealkirjad:
Line 32: Line 32:
 {{:​playground:​pealkirjade_nummerdamine.jpg?​nolink|}} {{:​playground:​pealkirjade_nummerdamine.jpg?​nolink|}}
  
-Joonis 3. //Heading 1 – 3// nummerdus.+**Joonis 3. //Heading 1 – 3// nummerdus.**
stiilide_seadistamine.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)