User Tools

Site Tools


raamatu_viite_koostamine

This is an old revision of the document!


Raamatu viite koostamine

Raamatute puhul peab viide sisaldama järgmist informatsiooni: Autor(id), (ilmumisaasta). Pealkiri. Ilmumiskoht: Kirjastus. Joonisel 1 on toodud raamatu viite koostamine, allosas on näha eelvaadet, milline näeb välja viide, mis läheb teksti sisse ja milline näeb välja kasutatud kirjanduse bibliograafiline kirje.

Joonis 1. Raamatu viite koostamine.

raamatu_viite_koostamine.1431628331.txt.gz · Last modified: 2017/12/28 09:08 (external edit)