User Tools

Site Tools


raamatu_viite_koostamine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
raamatu_viite_koostamine [2015/05/14 21:31]
maire.ainso
raamatu_viite_koostamine [2017/12/28 09:09] (current)
Line 3: Line 3:
 Raamatute puhul peab viide sisaldama järgmist informatsiooni:​ Autor(id), (ilmumisaasta). Pealkiri. Ilmumiskoht:​ Kirjastus. Joonisel 1 on toodud raamatu viite koostamine, allosas on näha eelvaadet, milline näeb välja viide, mis läheb teksti sisse ja milline näeb välja kasutatud kirjanduse bibliograafiline kirje. Raamatute puhul peab viide sisaldama järgmist informatsiooni:​ Autor(id), (ilmumisaasta). Pealkiri. Ilmumiskoht:​ Kirjastus. Joonisel 1 on toodud raamatu viite koostamine, allosas on näha eelvaadet, milline näeb välja viide, mis läheb teksti sisse ja milline näeb välja kasutatud kirjanduse bibliograafiline kirje.
    
 +{{:​playground:​raamat.jpg?​nolink|}}
  
- +**Joonis 1. Raamatu viite koostamine.**
-Joonis 1. Raamatu viite koostamine.+
  
raamatu_viite_koostamine.1431628266.txt.gz · Last modified: 2017/12/28 09:08 (external edit)