User Tools

Site Tools


raamatu_viite_koostamine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

raamatu_viite_koostamine [2015/05/14 21:32]
maire.ainso
raamatu_viite_koostamine [2017/12/28 09:09]
Line 1: Line 1:
-====== Raamatu viite koostamine ====== 
- 
-Raamatute puhul peab viide sisaldama järgmist informatsiooni:​ Autor(id), (ilmumisaasta). Pealkiri. Ilmumiskoht:​ Kirjastus. Joonisel 1 on toodud raamatu viite koostamine, allosas on näha eelvaadet, milline näeb välja viide, mis läheb teksti sisse ja milline näeb välja kasutatud kirjanduse bibliograafiline kirje. 
-  
-{{:​playground:​raamat.jpg?​nolink|}} 
- 
-Joonis 1. Raamatu viite koostamine. 
  
raamatu_viite_koostamine.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)