User Tools

Site Tools


loputoeoe_vormistamine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

loputoeoe_vormistamine [2015/05/21 15:02]
maire.ainso
loputoeoe_vormistamine [2017/12/28 09:09]
Line 1: Line 1:
-====== Lõputöö vormistamine ====== 
- 
-Vormistamise nõuded on esitatud Tallinna Polütehnikumi kirjalike tööde koostamise ja vormistamise metoodilises juhendis tekstiliselt. Selleks, et seda oleks kiirem ja lihtsam kohandada oma lõputöös ning annaks ideid konkreetsete seadistuste otsimiseks on toodud näiteid Microsoft Office Word 2013 näitel. 
- 
  
loputoeoe_vormistamine.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)