User Tools

Site Tools


lisad

This is an old revision of the document!


Lisad

Lisasid ei arvestata lõputöö mahu hulka! Seega kui on olulisi tööosasid, peaks neid kajastama töö sees, kuid lõputöö mahu suurenedes peaks vähemolulised paigutama töö lõppu, kuid neile peab olema viidatud töö sees. Lisade osa algab eraldi lehelt nagu näidatud joonisel 1.

Joonis 1. Lisade leht.

Lisad algavad eraldi lehelt nagu näidatud joonisel 2 ja lisade pealkirjad kajastuvad sisukorras. Lisade pealkirjad on Boldis ning Lisa numbri ja pealkirja vahel ei ole punkte.

Joonis 2. Lisa 1. Näide.

lisad.1432578118.txt.gz · Last modified: 2017/12/28 09:08 (external edit)