User Tools

Site Tools


lisa_4_hanno-ivar_ilvese_loputoeoe_naeited

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lisa_4_hanno-ivar_ilvese_loputoeoe_naeited [2015/05/30 14:07]
maire.ainso
lisa_4_hanno-ivar_ilvese_loputoeoe_naeited [2017/12/28 09:09] (current)
Line 3: Line 3:
 Hanno - Ivar Ilvese lõputöö on hea näide praktilisest probleemi lahendusest „Peetri lasteaed-põhikooli võrgukeskselt hallatavaks muutmise plaan ja teostus“. See lõputöö on hea näitliku teoreetilise osa ülesehitusega ning ülevaatliku praktilise osaga. Teoreetilises osas on kasutatud loogilist ülesehitus,​ kus autor on välja toonud olemasolevad probleemid ja praktilises osas on neid lahendanud. Alustatud on füüsilisest korrastamisest ning seda on ilmestatud ka sobivate joonistega – joonis 1. Hanno - Ivar Ilvese lõputöö on hea näide praktilisest probleemi lahendusest „Peetri lasteaed-põhikooli võrgukeskselt hallatavaks muutmise plaan ja teostus“. See lõputöö on hea näitliku teoreetilise osa ülesehitusega ning ülevaatliku praktilise osaga. Teoreetilises osas on kasutatud loogilist ülesehitus,​ kus autor on välja toonud olemasolevad probleemid ja praktilises osas on neid lahendanud. Alustatud on füüsilisest korrastamisest ning seda on ilmestatud ka sobivate joonistega – joonis 1.
  
 +{{:​ilves1.jpg?​nolink|}}
  
 **Joonis 1. Näide praktilises osas tehtud füüsilisest korrastamisest (Ilves, 2013, lk 13).** **Joonis 1. Näide praktilises osas tehtud füüsilisest korrastamisest (Ilves, 2013, lk 13).**
Line 9: Line 9:
 Samuti on välja toodud põhimõtted,​ mille alusel on tehtud füüsiline korrastamine ja kuidas seda on kaardistatud ning kuidas seda edaspidi hallata - joonis 2. Samuti on välja toodud põhimõtted,​ mille alusel on tehtud füüsiline korrastamine ja kuidas seda on kaardistatud ning kuidas seda edaspidi hallata - joonis 2.
    
 +{{:​ilves10.jpg?​nolink|}}
  
 **Joonis 2. Võrgu kaardistamise põhimõtted (Ilves, 2013, lk 15).** **Joonis 2. Võrgu kaardistamise põhimõtted (Ilves, 2013, lk 15).**
Line 15: Line 15:
 Praktilises osas on välja toodud haldussüsteemi valiku kriteeriumid ja valikusse jäänud süsteemid - joonis 3. Praktilises osas on välja toodud haldussüsteemi valiku kriteeriumid ja valikusse jäänud süsteemid - joonis 3.
  
 +{{:​ilves2.jpg?​nolink|}}
  
 **Joonis 3. Haldussüsteemi valiku näide (Ilves, 2013, lk 22).** ​ **Joonis 3. Haldussüsteemi valiku näide (Ilves, 2013, lk 22).** ​
  
lisa_4_hanno-ivar_ilvese_loputoeoe_naeited.1432984033.txt.gz · Last modified: 2017/12/28 09:08 (external edit)