User Tools

Site Tools


lisa_4_hanno-ivar_ilvese_loputoeoe_naeited

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
lisa_4_hanno-ivar_ilvese_loputoeoe_naeited [2015/05/14 21:08]
maire.ainso created
lisa_4_hanno-ivar_ilvese_loputoeoe_naeited [2017/12/28 09:09] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Lisa 4 Hanno-Ivar Ilvese lõputöö näited ====== ====== Lisa 4 Hanno-Ivar Ilvese lõputöö näited ======
  
-fafdasf+Hanno - Ivar Ilvese lõputöö on hea näide praktilisest probleemi lahendusest „Peetri lasteaed-põhikooli võrgukeskselt hallatavaks muutmise plaan ja teostus“. See lõputöö on hea näitliku teoreetilise osa ülesehitusega ning ülevaatliku praktilise osaga. Teoreetilises osas on kasutatud loogilist ülesehitus,​ kus autor on välja toonud olemasolevad probleemid ja praktilises osas on neid lahendanud. Alustatud on füüsilisest korrastamisest ning seda on ilmestatud ka sobivate joonistega – joonis 1. 
 + 
 +{{:​ilves1.jpg?​nolink|}} 
 + 
 +**Joonis 1. Näide praktilises osas tehtud füüsilisest korrastamisest (Ilves, 2013, lk 13).** 
 + 
 +Samuti on välja toodud põhimõtted,​ mille alusel on tehtud füüsiline korrastamine ja kuidas seda on kaardistatud ning kuidas seda edaspidi hallata - joonis 2. 
 +  
 +{{:​ilves10.jpg?​nolink|}} 
 + 
 +**Joonis 2. Võrgu kaardistamise põhimõtted (Ilves, 2013, lk 15).** 
 + 
 +Praktilises osas on välja toodud haldussüsteemi valiku kriteeriumid ja valikusse jäänud süsteemid - joonis 3. 
 + 
 +{{:​ilves2.jpg?​nolink|}} 
 + 
 +**Joonis 3. Haldussüsteemi valiku näide (Ilves, 2013, lk 22).**  
lisa_4_hanno-ivar_ilvese_loputoeoe_naeited.1431626915.txt.gz · Last modified: 2017/12/28 09:08 (external edit)