User Tools

Site Tools


lisa_3_erik_proomanni_loputoeoe_naeited

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lisa_3_erik_proomanni_loputoeoe_naeited [2015/05/28 22:30]
maire.ainso
lisa_3_erik_proomanni_loputoeoe_naeited [2015/05/30 14:12]
maire.ainso
Line 1: Line 1:
 ====== Lisa 3 Erik Proomanni lõputöö näited ====== ====== Lisa 3 Erik Proomanni lõputöö näited ======
  
-Lõputöö võrgulahendusest või mingi osa võrgulahenduse testimisest on üks võimalikest lõputöö teema valikutest. ​Erik Proomanni lõputöö „IPV6 rakenduskava Tallinna Polütehnikumis“ on hea näitliku ​teoreerilise ​osa ülesehitusega ning ülevaatliku praktilise osaga. Teoreetilises osas on kasutatud loogilist ülesehitus,​ kus autor on välja toonud IPv4 ja IPv6 erinevused ning Tallinna Polütehnikumi riistvara valmisoleku IPv6-le üleminekuks. Joonis 1 on hea näide sissejuhatuse kirjutamisest,​ kus on välja toodud valdkonna probleem ja konkreetse lõputöö eesmärk koos teostatavate tegevustega.+Erik Proomanni lõputöö „IPV6 rakenduskava Tallinna Polütehnikumis“ on hea näitliku ​teoreetilise ​osa ülesehitusega ning põhineb elulise probleemi lahendamisel,​ mille etapid on lihtsalt jälgitavad. Teoreetilises osas on kasutatud loogilist ülesehitus,​ kus autor on välja toonud IPv4 ja IPv6 erinevused ning Tallinna Polütehnikumi riistvara valmisoleku IPv6-le üleminekuks. Joonis 1 on hea näide sissejuhatuse kirjutamisest,​ kus on välja toodud valdkonna probleem ja konkreetse lõputöö eesmärk koos teostatavate tegevustega.
    
 {{:​proo1.jpg?​nolink|}} {{:​proo1.jpg?​nolink|}}
Line 13: Line 13:
 **Joonis 2. Teooria näide (Proomann, 2013, lk 22).** **Joonis 2. Teooria näide (Proomann, 2013, lk 22).**
  
-Joonis 3 on välja toodud tabeli vormistamise näide.+Joonis 3 on välja toodud tabeli vormistamise näide, kus pole ainult algandmed, vaid kajastatud on ka võrdluse osa.
    
 {{:​proo2.jpg?​nolink|}} {{:​proo2.jpg?​nolink|}}
  
 **Joonis 3. Tabeli näide (Proomann, 2013, lk 35).** ​ **Joonis 3. Tabeli näide (Proomann, 2013, lk 35).** ​
lisa_3_erik_proomanni_loputoeoe_naeited.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)