User Tools

Site Tools


kokkuvotte_kirjutamine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kokkuvotte_kirjutamine [2015/05/14 21:05]
maire.ainso created
kokkuvotte_kirjutamine [2015/05/21 23:11]
maire.ainso
Line 1: Line 1:
 ====== Kokkuvõtte kirjutamine ====== ====== Kokkuvõtte kirjutamine ======
  
-dsfsf+Kokkuvõte on sissejuhatuses toodud probleemküsimustele vastamine ja töös selgunud tulemuste kinnitamine,​ pikkus ca 1 lehekülg. Kokkuvõttes saab ka lühidalt välja tuua ettepanekud või lahendused, mis töö käigus tekkisid, kuid mitte kunagi ei tohi kokkuvõttes olla uusi mõtteid või vastamata küsimusi. Sissejuhatus ja kokkuvõte kirjutatakse konkreetsele tööle ja on osa lõputööst.
kokkuvotte_kirjutamine.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)