User Tools

Site Tools


kasutatud_kirjanduse_moodustamine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kasutatud_kirjanduse_moodustamine [2015/05/21 23:12]
maire.ainso
kasutatud_kirjanduse_moodustamine [2017/12/28 09:09]
Line 1: Line 1:
-====== Kasutatud kirjanduse moodustamine ====== 
  
-Võimalusel kasutada automaatselt koostatavat kasutatud kirjanduse loetelu. Kõikidele allikatele peab olema töös viidatud, vastasel juhul on tegemist plagiaadiga ja lõputööd kaitsmisele ei lubata. 
kasutatud_kirjanduse_moodustamine.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)