User Tools

Site Tools


kasutatud_kirjanduse_moodustamine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
kasutatud_kirjanduse_moodustamine [2015/05/14 21:06]
maire.ainso created
kasutatud_kirjanduse_moodustamine [2015/05/26 21:29]
maire.ainso
Line 1: Line 1:
 ====== Kasutatud kirjanduse moodustamine ====== ====== Kasutatud kirjanduse moodustamine ======
  
-dasfsf+Võimalusel kasutada automaatselt koostatavat kasutatud kirjanduse loetelu. Kõikidele allikatele peab olema töös viidatud, vastasel juhul on tegemist plagiaadiga ja lõputööd kaitsmisele ei lubata. 
 + 
 +Automaatselt uuendatava kasutatud kirjanduse loetelu saab moodustada, kui kõik viited on lisatud, kasutades //Microsoft Office Word// vahendeid //​REFERENCES - Insert Citation//. Kasutatud kirjanduse moodustamiseks nagu näidatud joonisel 1 peab valima //​REFERENCES - Bibliography - Bibliography//​. Saab kasutada ka automaatselt moodustatavat pealkirja //​Bibliography//,​ mis tuleb muuta vastavalt: Kasutatud kirjandus. 
 + 
 +{{:​kasutatud_kirjandus.jpg?​nolink|}} 
 + 
 +**Joonis 1. Kasutatud kirjanduse moodustamine.** 
 + 
 +Kasutatud kirjanduse uuendamiseks või täiendamiseks peab liikuma olemasoleva kasutatud kirjanduse peale ja siis nagu näidatud joonisel 2 vajutama //Update Citations and Bibliography//​. 
 + 
 +{{:​kasutatud_kirjandus2.jpg?​nolink|}} 
 + 
 +**Joonis 2. Kasutatud kirjanduse uuendamine.**
kasutatud_kirjanduse_moodustamine.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)