User Tools

Site Tools


kasutatud_kirjanduse_moodustamine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision Both sides next revision
kasutatud_kirjanduse_moodustamine [2015/05/14 21:06]
maire.ainso created
kasutatud_kirjanduse_moodustamine [2015/05/21 23:12]
maire.ainso
Line 1: Line 1:
 ====== Kasutatud kirjanduse moodustamine ====== ====== Kasutatud kirjanduse moodustamine ======
  
-dasfsf+Võimalusel kasutada automaatselt koostatavat kasutatud kirjanduse loetelu. Kõikidele allikatele peab olema töös viidatud, vastasel juhul on tegemist plagiaadiga ja lõputööd kaitsmisele ei lubata.
kasutatud_kirjanduse_moodustamine.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)