User Tools

Site Tools


ilma_autori_nimeta_ajalehe_artikli_viite_moodustamine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ilma_autori_nimeta_ajalehe_artikli_viite_moodustamine [2015/05/14 21:04]
maire.ainso created
ilma_autori_nimeta_ajalehe_artikli_viite_moodustamine [2015/05/26 20:40]
maire.ainso
Line 1: Line 1:
 ====== Ilma autori nimeta ajalehe artikli viite moodustamine ====== ====== Ilma autori nimeta ajalehe artikli viite moodustamine ======
  
-sdfsad+Ajalehe artikli puhul peab viide sisaldama järgmist informatsiooni:​ Pealkiri. (Ilmumisaasta,​ kuu, kuupäev). Ajalehe nimetus, lk. Joonisel 1 on toodud ajalehe artikli viite koostamine, allosas on näha eelvaadet, milline näeb välja viide, mis läheb teksti sisse ja milline näeb välja kasutatud kirjanduse bibliograafiline kirje. 
 +  
 +{{:​ajaleht.jpg?​nolink|}} 
 + 
 +**Joonis 1. Ajalehe artikli viite koostamine.**
ilma_autori_nimeta_ajalehe_artikli_viite_moodustamine.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)