User Tools

Site Tools


artikli_voi_kogumikust_peatueki_viite_koostamine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

artikli_voi_kogumikust_peatueki_viite_koostamine [2015/05/28 20:49]
maire.ainso
artikli_voi_kogumikust_peatueki_viite_koostamine [2017/12/28 09:09]
Line 1: Line 1:
-====== Artikli või kogumikust peatüki viite koostamine ====== 
  
-Artikkli puhul kogumikust peab viide sisaldama järgmist informatsiooni:​ Autor(id), (ilmumisaasta). Artikli pealkiri. Kogumiku toimetaja(d),​ Kogumiku pealkiri (artikli lk-d). Ilmumiskoht:​ Kirjastus. Joonisel 1 on toodud kogumikust artikli viite koostamine, allosas on näha eelvaadet, milline näeb välja viide, mis läheb teksti sisse ja milline näeb välja kasutatud kirjanduse bibliograafiline kirje. 
- 
-Erinevus raamatu viite koostamisel on see, et lisaks tuleb märkida kogumiku toimetaja(d) ja kogumiku enda pealkiri. 
-  
-{{:​artikkel_raamat.jpg?​nolink|}} 
- 
-**Joonis 1. Kogumikust artikli viite koostamine.** 
artikli_voi_kogumikust_peatueki_viite_koostamine.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)