User Tools

Site Tools


artikli_voi_kogumikust_peatueki_viite_koostamine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
artikli_voi_kogumikust_peatueki_viite_koostamine [2015/05/28 20:49]
maire.ainso
artikli_voi_kogumikust_peatueki_viite_koostamine [2015/05/28 20:50]
maire.ainso
Line 3: Line 3:
 Artikkli puhul kogumikust peab viide sisaldama järgmist informatsiooni:​ Autor(id), (ilmumisaasta). Artikli pealkiri. Kogumiku toimetaja(d),​ Kogumiku pealkiri (artikli lk-d). Ilmumiskoht:​ Kirjastus. Joonisel 1 on toodud kogumikust artikli viite koostamine, allosas on näha eelvaadet, milline näeb välja viide, mis läheb teksti sisse ja milline näeb välja kasutatud kirjanduse bibliograafiline kirje. Artikkli puhul kogumikust peab viide sisaldama järgmist informatsiooni:​ Autor(id), (ilmumisaasta). Artikli pealkiri. Kogumiku toimetaja(d),​ Kogumiku pealkiri (artikli lk-d). Ilmumiskoht:​ Kirjastus. Joonisel 1 on toodud kogumikust artikli viite koostamine, allosas on näha eelvaadet, milline näeb välja viide, mis läheb teksti sisse ja milline näeb välja kasutatud kirjanduse bibliograafiline kirje.
  
-Erinevus raamatu viite koostamisel ​on see, et lisaks tuleb märkida kogumiku toimetaja(d) ja kogumiku enda pealkiri.+Erinevus raamatu viite koostamisega ​on see, et lisaks tuleb märkida kogumiku toimetaja(d) ja kogumiku enda pealkiri.
    
 {{:​artikkel_raamat.jpg?​nolink|}} {{:​artikkel_raamat.jpg?​nolink|}}
  
 **Joonis 1. Kogumikust artikli viite koostamine.** **Joonis 1. Kogumikust artikli viite koostamine.**
artikli_voi_kogumikust_peatueki_viite_koostamine.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)