User Tools

Site Tools


artikli_voi_kogumikust_peatueki_viite_koostamine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
artikli_voi_kogumikust_peatueki_viite_koostamine [2015/05/14 21:03]
maire.ainso created
artikli_voi_kogumikust_peatueki_viite_koostamine [2015/05/28 20:50]
maire.ainso
Line 1: Line 1:
 ====== Artikli või kogumikust peatüki viite koostamine ====== ====== Artikli või kogumikust peatüki viite koostamine ======
  
-dadsgf+Artikkli puhul kogumikust peab viide sisaldama järgmist informatsiooni:​ Autor(id), (ilmumisaasta). Artikli pealkiri. Kogumiku toimetaja(d),​ Kogumiku pealkiri (artikli lk-d). Ilmumiskoht:​ Kirjastus. Joonisel 1 on toodud kogumikust artikli viite koostamine, allosas on näha eelvaadet, milline näeb välja viide, mis läheb teksti sisse ja milline näeb välja kasutatud kirjanduse bibliograafiline kirje. 
 + 
 +Erinevus raamatu viite koostamisega on see, et lisaks tuleb märkida kogumiku toimetaja(d) ja kogumiku enda pealkiri. 
 +  
 +{{:​artikkel_raamat.jpg?​nolink|}} 
 + 
 +**Joonis 1. Kogumikust artikli viite koostamine.**
artikli_voi_kogumikust_peatueki_viite_koostamine.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)