User Tools

Site Tools


ajakirja_artikli_viite_moodustamine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ajakirja_artikli_viite_moodustamine [2015/05/25 21:42]
maire.ainso
ajakirja_artikli_viite_moodustamine [2015/05/26 20:41]
maire.ainso
Line 1: Line 1:
 ====== Ajakirja artikli viite moodustamine ====== ====== Ajakirja artikli viite moodustamine ======
  
-Ajakirja ​artikkli ​puhul peab viide sisaldama järgmist informatsiooni:​ Autor(id), (ilmumisaasta). Pealkiri. Ajakirja nimetus, köide (nr), lk. Joonisel 1 on toodud ajakirja ​artikkli ​viite koostamine, allosas on näha eelvaadet, milline näeb välja viide, mis läheb teksti sisse ja milline näeb välja kasutatud kirjanduse bibliograafiline kirje.+Ajakirja ​artikli ​puhul peab viide sisaldama järgmist informatsiooni:​ Autor(id), (ilmumisaasta). Pealkiri. Ajakirja nimetus, köide (nr), lk. Joonisel 1 on toodud ajakirja ​artikli ​viite koostamine, allosas on näha eelvaadet, milline näeb välja viide, mis läheb teksti sisse ja milline näeb välja kasutatud kirjanduse bibliograafiline kirje.
    
 +{{:​ajakirja.jpg?​nolink|}}
  
 **Joonis 1. Ajakirja artikli viite koostamine.** **Joonis 1. Ajakirja artikli viite koostamine.**
ajakirja_artikli_viite_moodustamine.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)